System rejestracji uczestników szkoleń i sympozjów
Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej

Nadchodzące wydarzenia

VIII Konferencja Radiologiczna- Chirurgiczna 11 Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kongresowe, ul. Dojazd 11 - od: 2018-10-27 do: 2018-10-27

Wykłady prowadzą: Giliola Spattini, Bruno Peirone

Przejdź do szczegółów »

IX Konferencja Radiologiczna- Chirurgiczna "Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce"

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kongresowe, ul. Dojazd 11 - od: 2019-10-26 do: 2019-10-26

Wykłady prowadzą: Prof. Bruno Peirone PhD; Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz

Przejdź do szczegółów »


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA POLIKLINIKA WETERYNARYJNA z siedzibą w Katowicach, ul. Mysłowicka 65/a.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestracją uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, który przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia wydarzenia, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 6 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.