VIII Konferencja Radiologiczna- Chirurgiczna 11 Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kongresowe, ul. Dojazd 11

termin: 2018-10-27 - 2018-10-27

 • 09.15-10.00 Giliola Spattini - Czy ból w stawie biodrowym zawsze oznacza dysplazję? (45 min)
 • 10.00-10.45 Bruno Peirone - Wczesna diagnostyka dysplazji stawu biodrowego i możliwości leczenia. (45 min)
 • 10.45-11.30 Bruno Peirone - Porównanie techniki podwójnej i potrójnej osteotomii miednicy w leczeniu dysplazji stawu biodrowego u młodych psów (45 min)
 • 12.00-12.45 Giliola Spattini - Rozpoznawanie chorób mięśni kończyny tylnej u psów sportowych z zastosowaniem ultrasonografii (45 min)
 • 12.45-13.30 Giliola Spattini - Urazy stawu kolanowego - czy badania radiologiczne, ultraso­ nograficzne, TK i MRI pozwalają rozpoznawać choroby więzadła krzyżowego, łąkotek oraz inne procesy chorobowe? (45 min)
 • 11.30-12.00 przerwa
 • 13.30-14.15 przerwa
 • 14.15-15.00 Bruno Peirone - Diagnostyka kliniczna i radiologiczna zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego. (45 min)
 • 15.00-15.45 Bruno Peirone - Zastosowanie techniki TPLO w leczeniu zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego u psów (45 min)
 • 15.45-16.30 Giliola Spattini - Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce urazów ścięgna Achillesa i dolnego odcinka kończyny tylnej u psów sportowych. (45 min)

Formularz zgłoszenia

Dane uczestnika / participant data


Uzupełnij, jeśli jesteś lekarzem
If You are a doctor


Uzupełnij, jeśli jesteś studentem
If you are a student

Dane płatnika / Invoice details


Wybierz wariant uczestnictwa / Select the variant of participation


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA POLIKLINIKA WETERYNARYJNA z siedzibą w Katowicach, ul. Mysłowicka 65/a.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestracją uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, który przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia wydarzenia, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 6 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

© Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna | 0.4952/0.76MB