IX Konferencja Radiologiczna- Chirurgiczna "Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce"

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kongresowe, ul. Dojazd 11

termin: 2019-10-26 - 2019-10-26

IX Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna „Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”


09.15-10.00 Prof. Bruno Peirone PhD – Kościec młodego pacjenta: czym różni się od kośćca dorosłego psa? (45min)
10.00-10.45 Prof. Bruno Peirone PhD – Złamania kłykci ramiennej typu Salter-Harris IV, diagnostyka i postępowanie lecznicze (45 min)
10.45-11.30 Prof. Bruno Peirone PhD – Złamania awulsywne guzowatości kości piszczelowej, diagnostyka i postępowanie (45 min)
11.30-12.00 przerwa
12.00-12.45 Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz – Zastosowanie metod obrazowania (RTG, mielografia, TK, MRI) w rozpoznawaniu chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego u małych zwierząt (45 min)
12.45-13.30 Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz – Diagnostyka obrazowa oraz postępowanie chirurgiczne dyskopatii w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa u psów (45 min)
13.30-14.15 Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz – Diagnostyka kliniczna i radiologiczna zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego. (45 min)
14.15-15.00 przerwa
15.00-15.45 Prof. Bruno Peirone PhD – Urazy masywne i złamania wieloodłamowe, postępowanie diagnostyczne i leczenie (45 min)
15.45-16.30 Prof. Bruno Peirone PhD – Złamania nasady dalszej kości piszczelowej typu Salter-Harris, diagnostyka i postępowanie lecznicze (45 min)

Formularz zgłoszenia

Dane uczestnika / participant data


Uzupełnij, jeśli jesteś lekarzem
If You are a doctor


Uzupełnij, jeśli jesteś studentem
If you are a student

Dane płatnika / Invoice details


Wybierz wariant uczestnictwa / Select the variant of participation


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA POLIKLINIKA WETERYNARYJNA z siedzibą w Katowicach, ul. Mysłowicka 65/a.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestracją uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, który przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia wydarzenia, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 6 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

© Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna | 0.6379/0.83MB